top of page
Bim installatietechniek 8.webp

Spitsbegenweg 47

3902 HM  Veenendaal

06 343 823 69

info@rcb-veenendaal.nl

Activiteiten

Advies werktuigbouwkundige installaties

- Klimaatbeheersing en verwarmingstechniek;

- Regeltechnische installaties;

- Sanitaire installaties;

- Warmtepompsystemen.

Advies elektrotechnische installaties

- Laagspannings-, licht-, kracht en noodstroominstallaties;

- Domotica, telematica en audiovisuele installaties;

- Toegangsbeveiliging, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging;

- Info over o.a. NEN1010, NEN3140. 

Advies aanbestedingen

- Opstellen Programma van Eisen en Bestekken;

- Onderhoudsadviezen en -logboeken;

- Inzet van zonne-, wind- en bio-energie;

- Analyse en advies rond inrichting elektro-, en installatietechniek.

Engineering installaties

- Ontwerp van E- en W-installaties;

- Ontwerp duurzame installaties;

- Beoordeling bestaande ontwerpen.

In 2d en 3d (BIM) verzorgen van tekeningen voor werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installatie

Disciplines:

- 5.20 Uitwerken VWA systeem;

- 5.21 Uitwerken HWA systeem;

- 5.30 Uitwerken tapwaterinstallatie;

- 5.40 Uitwerken gasinstallatie;

- 5.50 Uitwerken koelsysteem;

- 5.60 Uitwerken CV installatie;

- 5.70 Uitwerken ventilatiesysteem;

- 6.10 Uitwerken centrale elektrotechnische voorzieningen;

- 6.20 Uitwerken krachtstroom installatie;

- 6.30 Uitwerken verlichtingsinstallatie;

- 6.40 Uitwerken communicatiesystem;

- 6.50 Uitwerken beveiligingssystem;

- 6.60 Uitwerken transport;

- 6.70 Uitwerken beheerssystemen;

- 7.00 Sparingsopgaven;

- 7.10 Prefab tekeningen.

Inspecties en metingen

- Toezicht op uitvoering, aanpassing en reparaties door derden;

- Up-to-date certificering;

- Preventieve werking.

Monitoring

- Ruimte eisen;

- Elektriciteitsverbruik;

- Lekspanning

Fabricatie prefab

- Instortkanalen;

- Vuilwater instortleidingen.

bottom of page